...

Διαχείριση Νερού

Αρδευτικά δίκτυα

Με την πιο πρόσφατη τεχνολογία, τις νέες τάσεις εξοικονόμησης νερού και το κατάλληλο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό η εταιρία έχει εξειδικευτεί στην εγκατάσταση και διαχείριση αρδευτικών έργων. 

Εξοικονόμηση

Με γνώμονα την εξοικονόμηση νερού και την καλή υγεία των φυτών κατασκευάζονται αρδευτικά δίκτυα που μπορούν να ανταπεξέλθουν και στα πιο απαιτητικά έργα πρασίνου

Εξειδίκευση σε

1)Σχεδιασμός,  εγκατάσταση και διαχείριση Υπόγειων και Υπέργειων Αρδευτικών Δικτύων

2)Σχεδιασμός, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου Άρδευσης (Αυτόματο Πότισμα)

3)Σχεδιασμός & εγκατάσταση Ειδικών Αρδευτικών Δικτύων  σε  Green Roofs (ταρατσόκηποι)

4)Υπόγεια συστήματα άρδευσης και Eιδικά συστήματα ανακύκλωσης νερού για μεγαλύτερη οικονομία  

5)Μελέτη & εγκατάσταση Αντλιοστασίων υποστηρικτικών των Αρδευτικών Δικτύων

6)Σχεδιασμός, εγκατάσταση και Διαχείριση Αρδευτικών Δικτύων σε Έργα Μεγάλης Κλίμακας όπως σε Εθνική Οδοποιία, Βιομηχανικά Πάρκα, Τουριστικά συγκροτήματα, Δημοτικούς υπαίθριους χώρους, Γήπεδα Γκολφ κ.α.

7)Προμήθεια και Τεχνική Υποστήριξη σε Αρδευτικά Συστήματα και Προϊόντα

 

Δείτε ακόμα...

Μελέτη Πρασίνου

Ο σχεδιασμός ενός κήπου διέπεται από απλές αρχές που αποκτήθηκαν μετά από αιώνες παρατήρησης της φύσης και εφαρμόζονται εδώ και αιώνες.

Κατασκευή Πρασίνου

Η εταιρία διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό και έχει αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο σύστημα παροχής υπηρεσιών

Συντήρηση Πρασίνου

Η συντήρησή κήπου, επειδή δεν είναι μια εύκολη υπόθεση, είναι απαραίτητο να γίνεται από ανθρώπους με ειδικές γνώσεις

Διαχείριση Νερού

Με γνώμονα την εξοικονόμηση νερού και την καλή υγεία των φυτών κατασκευάζονται αρδευτικά δίκτυα που μπορουν να ανταπεξελθουν και στα πιο απαιτητικά έργα πρασίνου

Κλάδεμα Ψηλών Δένδρων

Δυνατότητα για κλάδεμα και κοπή δέντρων με μεγάλο ύψος, που κρίνονται επικίνδυνα είτε σε κτιριακές εγκαταστάσεις εργοστασίων, σε οικίες, ιδιωτικούς χώρους,

Διαχείριση Φυτικών Υπολειμμάτων

Ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες περιβαλλοντικές προκλήσεις, η εταιρεία δραστηριοποιείται με επιτυχία στον τομέα της λιπασματοποίησης της αποβαλλόμενης φυτικής βιομάζας των εργασιών πρασίνου.