...

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ

Διαχείριση φυτικών υπολειμμάτων

Ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες περιβαλλοντικές προκλήσεις για την αξιοποίηση των αποβλήτων η εταιρεία τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται με επιτυχία στον τομέα της λιπασματοποίησης της αποβαλλόμενης φυτικής βιομάζας των εργασιών πρασίνου.  

Τεχνογνωσία

Έχοντας εξασφαλίσει ειδική άδεια από την Περιφέρεια Κρήτης και  Διαθέτοντας τον κατάλληλο εξοπλισμό και την τεχνογνωσια παράγει εδαφοβελτιωτικό υλικό (compost) απο τα παραγόμενα οργανικά πράσινα απόβλητα  

Κομποστοποίηση

Το κόμποστ είναι ιδανικό βελτιωτικό εδάφους, ρυθμίζει το pH,  ενισχύει την ικανότητα κατακράτησης του νερού και καταπολεμά τη διάβρωση. Στα προϊόντα της κομποστοποίησης δεν υπάρχουν χημικά πρόσθετα. Το κομπόστ που παράγεται  χρησιμοποιείται στην κηπευτική, την δενδροκομία και την ανθοκομία, όταν πληροί τις προδιαγραφές υψηλής ποιότητας, στην αποκατάσταση και διαμόρφωση τοπίου, σε χώρους αθλητισμού και αναψυχής.

Δείτε ακόμα...

Μελέτη Πρασίνου

Ο σχεδιασμός ενός κήπου διέπεται από απλές αρχές που αποκτήθηκαν μετά από αιώνες παρατήρησης της φύσης και εφαρμόζονται εδώ και αιώνες.

Κατασκευή Πρασίνου

Η εταιρία διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό και έχει αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο σύστημα παροχής υπηρεσιών

Συντήρηση Πρασίνου

Η συντήρησή κήπου, επειδή δεν είναι μια εύκολη υπόθεση, είναι απαραίτητο να γίνεται από ανθρώπους με ειδικές γνώσεις

Διαχείριση Νερού

Με γνώμονα την εξοικονόμηση νερού και την καλή υγεία των φυτών κατασκευάζονται αρδευτικά δίκτυα που μπορουν να ανταπεξελθουν και στα πιο απαιτητικά έργα πρασίνου

Κλάδεμα Ψηλών Δένδρων

Δυνατότητα για κλάδεμα και κοπή δέντρων με μεγάλο ύψος, που κρίνονται επικίνδυνα είτε σε κτιριακές εγκαταστάσεις εργοστασίων, σε οικίες, ιδιωτικούς χώρους,

Διαχείριση Φυτικών Υπολειμμάτων

Ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες περιβαλλοντικές προκλήσεις, η εταιρεία τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται με επιτυχία στον τομέα της λιπασματοποίησης της αποβαλλόμενης φυτικής βιομάζας των εργασιών πρασίνου.

Μελέτη Πρασίνου

Ο σχεδιασμός ενός κήπου διέπεται από απλές αρχές που αποκτήθηκαν μετά από αιώνες παρατήρησης της φύσης και εφαρμόζονται εδώ και αιώνες.

Κατασκευή Πρασίνου

Η εταιρία διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό και έχει αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο σύστημα παροχής υπηρεσιών

Συντήρηση Πρασίνου

Η συντήρησή κήπου, επειδή δεν είναι μια εύκολη υπόθεση, είναι απαραίτητο να γίνεται από ανθρώπους με ειδικές γνώσεις

Διαχείριση Νερού

Με γνώμονα την εξοικονόμηση νερού και την καλή υγεία των φυτών κατασκευάζονται αρδευτικά δίκτυα που μπορουν να ανταπεξελθουν και στα πιο απαιτητικά έργα πρασίνου

Κλάδεμα Ψηλών Δένδρων

Δυνατότητα για κλάδεμα και κοπή δέντρων με μεγάλο ύψος, που κρίνονται επικίνδυνα είτε σε κτιριακές εγκαταστάσεις εργοστασίων, σε οικίες, ιδιωτικούς χώρους,

Διαχείριση Φυτικών Υπολειμμάτων

Ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες περιβαλλοντικές προκλήσεις, η εταιρεία δραστηριοποιείται με επιτυχία στον τομέα της λιπασματοποίησης της αποβαλλόμενης φυτικής βιομάζας των εργασιών πρασίνου.