...

Κλάδεμα Υψηλών Δένδρων

Δυνατότητα κλαδέματος και κοπής υψηλών δένδρων

Πραγματοποιούμε το κλάδεμα και την κοπή δέντρων με μεγάλο ύψος, που κρίνονται επικίνδυνα είτε σε κτιριακές εγκαταστάσεις εργοστασίων, σε οικίες, ιδιωτικούς χώρους, σε επαγγελματικούς χώρους και όπου επισημαίνεται  πρέπει να υποστούν διαχείριση λόγω επικινδυνότητας όπως σε περίπτωση μετά από έντονη βροχόπτωση ή ακόμη και μετά από ήπια καιρικά φαινόμενα που μπορεί να προκληθεί πτώση δέντρων.  

Εργασίες για κλάδεμα και κοπή υψηλών δένδρων

Οι εργασίες εκτελούνται από έμπειρο προσωπικό με την επίβλεψη Γεωπόνου και τον κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό (ανυψωτικό μηχάνημα ανύψωσης-καλαθοφόρο, αλυσοπρίονα πτυσσόμενα, κονταροψάλιδα, κονταροπρίονα) λαμβάνοντας όλα τα μέτρα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) για την αποφυγή ατυχημάτων. 

Tο συνεργείο μας έχει τη δυνατότητα να αναλάβει:

Κλάδεμα των δέντρων, αφαίρεση την κόμης και κλάδεμα μορφοποίησης.

Κοπή των δέντρων, διατηρώντας τα σε μικρότερη κλίμακα ύψους που μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο για σωματική ακεραιότητα των ανθρώπων, κτιριακών εγκαταστάσεων και την οδική κυκλοφορία.

Περισυλλογή & απομάκρυνση προϊόντων κοπής, απομάκρυνση όλων των προϊόντων κοπής ή κλαδέματος και ο καθαρισμός του περιβάλλοντος χώρου από τα υπολείμματα κοπής

Δείτε ακόμα...

Μελέτη Πρασίνου

Ο σχεδιασμός ενός κήπου διέπεται από απλές αρχές που αποκτήθηκαν μετά από αιώνες παρατήρησης της φύσης και εφαρμόζονται εδώ και αιώνες.

Κατασκευή Πρασίνου

Η εταιρία διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό και έχει αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο σύστημα παροχής υπηρεσιών

Συντήρηση Πρασίνου

Η συντήρησή κήπου, επειδή δεν είναι μια εύκολη υπόθεση, είναι απαραίτητο να γίνεται από ανθρώπους με ειδικές γνώσεις

Διαχείριση Νερού

Με γνώμονα την εξοικονόμηση νερού και την καλή υγεία των φυτών κατασκευάζονται αρδευτικά δίκτυα που μπορουν να ανταπεξελθουν και στα πιο απαιτητικά έργα πρασίνου

Κλάδεμα Ψηλών Δένδρων

Δυνατότητα για κλάδεμα και κοπή δέντρων με μεγάλο ύψος, που κρίνονται επικίνδυνα είτε σε κτιριακές εγκαταστάσεις εργοστασίων, σε οικίες, ιδιωτικούς χώρους,

Διαχείριση Φυτικών Υπολειμμάτων

Ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες περιβαλλοντικές προκλήσεις, η εταιρεία δραστηριοποιείται με επιτυχία στον τομέα της λιπασματοποίησης της αποβαλλόμενης φυτικής βιομάζας των εργασιών πρασίνου.